Gabinet

Rehabilitacja Gliwice

Terapia Manualna Gliwice
ul. Marzanki 20F
44-100 Gliwice

Nowoczesna neurofizjologiczno-ortopedyczna terapia manualna ma szereg zastosowań, w różnorodnych dolegliwościach. Podstawą pracy z pacjentem jest przeprowadzona przed terapią diagnostyka, w której kluczowe jest szerokie spojrzenie na dysfunkcje zgodnie z biopsychosocjalnym modelem myślenia. Po zebraniu obszernego wywiadu i przeprowadzonym badaniu, terapeuta podejmuje decyzję o doborze technik i planuje indywidualną terapię.

Nadrzędnym celem moich działań jest zawsze możliwie najszybszy powrót pacjenta do pełnej aktywności oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości. W swojej praktyce również bardzo cenię współpracę ze specjalistami innych dziedzin: lekarzem, dietetykiem czy psychologiem. Rozwijając współpracę interdyscyplinarną staram się, aby prowadzona terapia była kompleksowa.