Metody

Metody terapeutyczne

TERAPIA MANUALNA WG STANDARDÓW IFOMPT

W oparciu o szczegółowy wywiad oraz badanie, terapeuta określa możliwie obciążone struktury w ciele pacjenta. Na tej podstawie dobiera techniki terapeutyczne zmniejszające dolegliwości pacjenta. Głównym elementem terapii jest zadanie terapeutyczne, które ma w jak najszybszy sposób pomóc wrócić pacjentowi do pełnej aktywności.

Medyczny Trening Terapeutyczny

Jest to metoda usprawniania pacjentów po wstępnej rehabilitacji, której celem jest przygotowanie do aktywności sportowej. Trening ten jest ustalany według standardów opartych na anatomii, fizjologii, aktualnym stanie pacjenta, metodyce planowania obciążeń treningowych oraz wielu innych istotnych aspektach. Trening ten składa się m.in. z treningu siły mięśniowej, koordynacji, wytrzymałości oraz ćwiczeń profilaktycznych dostosowanych do problemu pacjenta.

Stabilizacja centralna

Specyficzne zadania terapeutyczne, które służą przywróceniu prawidłowej aktywności mięśni lokalnych, globalnych i równocześnie poprawie ich wzajemnej współpracy w kontroli ruchów tułowia.

Stabilizacja stawów obwodowych

Stabilizacja odcinka szyjnego oraz stawów skroniowo-żuchwowych

Manipulacje powięziowe Luigi Stecco

Kinesiotaping

Rehabilitacja dzieci w Gliwicach